Om skolen

Her menuen kan du finde forskellige og relevante oplysninger om Lødderup Friskole.

Ordblindhed

Elever med ordblindhed får udleveret IT-rygsække, som de har til rådighed gennem hele deres ungdomsuddannelsesforløb.

Eleverne undervises i brug af IT-hjælpemidler og samles jævnligt på hold, hvor brug teknik og andre problemstillinger i tilknytning ordblindheds drøftes med lærer og kammerater.