Forældre info

Her menuen kan du som forælder finde forskellige relevante oplysninger.

Evaluering

Skolen er i henhold til friskoleloven forpligtet til at evaluere
den samlede undervisning.
Vi har valgt en model for dette, hvor skolen over
en 3-årsperiode kommer rundt i evalueringsfelterne, således at der løbende
udtages fokuspunkter, der danner grundlag for kvalificeret vurdering af behov
for indsats eller tiltag.

Evalueringsgruppe

Skolen har nedsat en evalueringsgruppe, der består af to
bestyrelsesmedlemmer, to lærere og skoleleder. De vil – i samarbejde med
elevforum, der består af elevrepræsentanter fra 3.- 9.klasse – planlægge,
gennemføre og formidle resultatet af evalueringer.

Refleksion og udarbejdelse af handleplaner

Evalueringsgruppen foretager vurdering af i hvilket forum evalueringsresultater behandles. Dette vil som udgangspunkt finde sted i forhold til de parter evalueringen omfatter. Lærere, forældre og bestyrelse vil endvidere behandle dette i relevante fora samt gøre relevante spørgsmål til emner for drøftelse på skolekredsmøder, hvor skolens virke og overordnede drøftes med den samlede skolekreds.

Evalueringspunkter: