Perleugler

Når man starter i børnehaven, bliver man tilsluttet Perleuglegruppen. Sidestillet med den motoriske udvikling, vægtes tryghed og nærvær højt. Den daglige pædagogik indeholder også aktiviteter såsom:

Pædagogikken og tilgangen til børnene er anerkendende, og aktiviteterne efterlever kravene ifht. læreplanen.