Uglereden

Her menuen kan du som forælder finde forskellige relevante oplysninger.

Perleugler

Når man starter i børnehaven, bliver man tilsluttet Perleuglegruppen. Sidestillet med den motoriske udvikling, vægtes tryghed og nærvær højt. Den daglige pædagogik indeholder også aktiviteter såsom:

Pædagogikken og tilgangen til børnene er anerkendende, og aktiviteterne efterlever kravene ifht. læreplanen.

Der er et tæt samarbejde med de vuggestuen. Perleuglerne mødes med de ældste børn i vuggestuen, for at gøre overgangen mellem børnehaven og vuggestue så god og rolig som muligt.