SFO

Tilmelding SFO-Overbygning for 4.- og 5. kl.’s elever. –> læs her
SFO’en er et traditionelt fritidstilbud for børn fra og med 0. til og med 3. klasse. Derudover kan der tilbydes fritidstilbud for børn i 4. og 5. klasse. SFO’en kan tilbyde en varieret hverdag hvor udgangspunktet er det rolige børneliv. Det vil sige, at

SFO’en tilbyder forskellige aktiviteter det være sig både kreative og sportslige. Børnene hjælper også ofte med at fixe praktiske gøremål på skolen-

Vi lægger stor vægt på at børnene udvikler deres fantasi og evnen til selv at forvalte deres fritid. De voksne vil ofte ”kun” være dem der står på sidelinjen og kommer med gode råd og hjælp.

De voksne har overblikket og kan se hvor og hvornår, det er en god ide at sætte noget i gang. Det er også dem, der opdager, hvornår det er en god ide at udvikle nogle nye lege.

Der vil dagligt blive udbudt en voksenstyret aktivitet, som alle kan deltage i.

Til de store 3.-5. klasse er der ekstra tilbud fx svømning, madlavning, små ture udad huset osv. Vi lægger vægt på de også har et liv uden de små. Derfor har de også deres eget lokale, hvor kun de har adgang og de andre kun må komme på besøg.