9. Klasse

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.10 - 8.30

Morgenlæsning

8.30 - 8.50

Morgenlæsning

8.50 - 9.30

EN

DA

TY

TY

ID

9.30 - 10.10

TY

MA

BIO/GEO

SAM

ID

10.35 - 11.15

BIO/GEO

MA

BIO/GEO

SAM

MA

11.15 - 12.00

BIO/GEO

EN

DA

MA

DA

12.25 - 13.10

DA

FY/KE

HI

DA

TY

13.10 - 13.55

DA

FY/KE

PK

MA

TY

13.55 - 14.30

MA

PK

EN

Mandag

8.10 - 8.30

Morgenlæsning

8.30 - 8.50

Morgenlæsning

8.50 - 9.30

EN

9.30 - 10.10

TY

10.35 - 11.15

BIO/GEO

11.15 - 12.00

BIO/GEO

12.25 - 13.10

DA

13.10 - 13.55

DA

13.55 - 14.30

MA

Tirsdag

8.10 - 8.30

Morgenlæsning

8.30 - 8.50

Morgenlæsning

8.50 - 9.30

DA

9.30 - 10.10

MA

10.35 - 11.15

MA

11.15 - 12.00

EN

12.25 - 13.10

FY/KE

13.10 - 13.55

FY/KE

13.55 - 14.30

Onsdag

8.10 - 8.30

Morgenlæsning

8.30 - 8.50

Morgenlæsning

8.50 - 9.30

TY

9.30 - 10.10

BIO/GEO

10.35 - 11.15

BIO/GEO

11.15 - 12.00

DA

12.25 - 13.10

HI

13.10 - 13.55

PK

13.55 - 14.30

PK

Torsdag

8.10 - 8.30

Morgenlæsning

8.30 - 8.50

Morgenlæsning

8.50 - 9.30

TY

9.30 - 10.10

SAM

10.35 - 11.15

SAM

11.15 - 12.00

MA

12.25 - 13.10

DA

13.10 - 13.55

MA

13.55 - 14.30

EN

Fredag

8.10 - 8.30

Morgenlæsning

8.30 - 8.50

Morgenlæsning

8.50 - 9.30

ID

9.30 - 10.10

ID

10.35 - 11.15

MA

11.15 - 12.00

DA

12.25 - 13.10

TY

13.10 - 13.55

TY

13.55 - 14.30

Klassens lærere

Marianne

Dansk, to-lærer, PK-fag

Christian

PK-fag

John

Matematik, engelsk, to-lærer

Kim

Fysik, geografi, biologi, PK-fag

Frank

PK-fag

Julie

Tysk

Kåre

Historie, samfundsfag, PK-fag

Ida

Idræt

Annika

PK-fag

Britt

PK-fag